DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

TYTO INFORMACE VÁM UMOŽNÍ VYHNOUT SE NEPŘÍJEMNĚ VYSOKÝM POKUTÁM, které Vám v současné době hrozí ZA NEDODRŽENÍ nové LEGISLATIVY GDPR.

NÍŽE NALEZNETE VEŠKERÉ NÁLEŽITOSTI, KTERÉ JE TŘEBA BEZPODMÍNEČNĚ SPLNIT PROTO, ABY VAŠE WEBOVÉ STRÁNKY BYLI V SOULADU S AKTUÁLNÍM ZNĚNÍM ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VYHNULI JSTE SE TAK NEPŘÍJEMNOSTEM ZE STRANY ÚŘADŮ

TATO LEGISLATIVA JE PLATNÁ OD 1.1.2022 A NOVĚ JI MUSÍ SPLŇOVAT VŠECHNY WEBY V ČR BEZ VÝJIMKY.

POZOR! TYTO INFORMACE VÁM BUDOU PŘÍSTUPNÉ PO DOBU 48 HODIN A PO JEJICH PŘEČTENÍ JE BUDETE MOCI IHNED VYUŽÍT NA SVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

POJĎME SE NA TO TEDY SPOLEČNĚ ROVNOU PODÍVAT

📌 Novela zákona o GDPR platná od 1.1.2022

V září roku 2021 byla schválena novela zákona o elektronických komunikacích, která nově s platností od 1.1.2022 přináší: Neodkladnou povinnost ukládat osobní údaje (cookies) pouze s aktivním souhlasem návštěvníků.

Tato novela nám také ukládá povinnost chránit osobní údaje návštěvníků našeho webu, což v tomto případě znamená, že: Každý uživatel musí mít nově na webových stránkách možnost výběru, jaké osobní údaje nám o sobě chce poskytnout. Při nesplnění tohoto nařízení hrozí vysoké sankce od úřadu pro ochranu osobních údajů za nedodržení evropské legislativy o GDPR.

Co znamená aktivní souhlas?

❖ Od 1. 1. 2022 je ze zákona potřeba výslovný a informovaný souhlas návštěvníka vašeho webu k tomu, aby jste vy jakožto majitelé webu mohli cookies shromažďovat. Po příchodu na web by tedy měl být návštěvník neprodleně dotázán, co přesně o něm může být shromažďováno.

❖ Následně musí mít návštěvník našeho webu možnost vybrat si aktivně, jaké informace vám prostřednictvím souborů cookies o své aktivitě na webu poskytne.

Pokud si uživatel nevybere nic, bude možné shromažďovat pouze technické cookies, tedy cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl web fungovat po technické stránce.

Co jsou to cookies?

❖ Cookies jsou v podstatě textové soubory, pomocí kterých je možné vyhodnocovat chování návštěvníků na webových stránkách.

Tyto šikovné malé textové soubory se ukládají do prohlížeče návštěvníka během toho, co si prochází vaše webové stránky.

❖ Vy, jakožto majitelé webu pak můžete díky těmto cookies souborům sbírat velice cenná a důležitá data, která vám o návštěvnících vašeho webu mnohé prozradí.

Jaké TYPY COOKIES existují? 🍪

⚙️ Technické cookies

❖ Tyto soubory cookies jsou naprosto nezbytné pro správnému fungování webových stránek, jejich maximální bezpečnost, řádné zobrazování na počítači a mobilu, ale například také kvůli správně fungujícímu vyplňování a odesílání formulářů, atd.

❖ Tyto technické cookies zkrátka není možné vypnout, bez nich by totiž webové stránky nefungovaly správně.

Od 1. 1. 2022 je však povinností majitele webu o tomto návštěvníka informovat pomocí cookie lišty.

📈 Analytické cookies

❖ Umožňují sledovat nejen návštěvy webových stránek a aplikací, ale dokonce i to, kolik návštěvníků například kliklo na určitý odkaz na vašem webu, nebo využilo některou z jeho funkcí.

❖ Nejčastěji se jedná o statistiky návštěvnosti, jako je Google Analytics.

I pro shromažďování tohoto typu cookies je od 1. 1. 2022 nově potřeba aktivní souhlas návštěvníka.

📨 Marketingové cookies

❖ Marketingové cookies se využívají k lepšímu cílení reklam (např. remarketing, což je zpětné oslovení návštěvníků, kteří už na vašem webu někdy byli).

Pro shromažďování tohoto typu cookies je od 1. 1. 2022 nově také potřeba aktivní souhlas návštěvníka.

Obsah a vzhled cookie 🍪 lišty. Aneb co všechno musí naše lištička 🦊 obsahovat?

❖ 1). Souhlas návštěvníka musí být aktivní, svobodný a informovaný.

❖ 2). Typy cookies, které jsou na webu použity, musí být jednoznačně vysvětlené i s příklady.

❖ 3). Cookie lišta musí nově obsahovat 3 tlačítka – Například: Detailní nastavení / Zamítnout / Přijmout vše.

❖ 4). Tlačítka (nastavení, zamítnutí, či souhlasu s přijmutím všeho) nesmí být výrazně odlišná – např. velikostí atd.

❖ 5). Cookie lišta musí odkazovat na konkrétní PDF soubor nebo podstránku s GDPR dokumentem, který je vytvořen na míru vašim webovým stránkám.

❖ 6). Analytické nástroje se v žádném případě nesmí spustit bez souhlasu návštěvníka. Toto je úřady kontrolováno obzvlášť důkladně.

❖ 7). Jakožto majitel webu musíte umožnit návštěvníkovi prohlížet si webové stránky bez toho, aniž by musel s cookie lištou pracovat.

❖ 8). Návštěvník webu musí mít kdykoliv možnost vrátit se ke cookie liště po jejím odkliknutí a změnit svůj dříve poskytnutý souhlas či nesouhlas.

❖ 9). Návštěvník nesmí být v žádném případě jakkoliv nucen k poskytnutí souhlasu.

Co musí obsahovat dokument zásady ochrany osobních údajů? 🇪🇺

Dokument zásad ochrany osobních údajů musí obsahovat informace o:

❖ 1). Nakládání s osobními údaji návštěvníků webu a doba jejich uchování.

❖ 2). Právech návštěvníka webu z hlediska zpracování jeho údajů.

❖ 3). Kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů dané firmy.

❖ 4). Formulářích na webu – jaká políčka ve formuláři jsou a jaké údaje díky nim majitel webu zpracovává.

❖ 5). cookies – obecné informace o cookies a s jakými typy web pracuje.

❖ 6). Nástrojích, které web využívá – např. Google Analytics.

❖ 7). Obchodních sděleních – zda majitel webu posílá hromadná sdělení klientům a pomocí jakého nástroje.

❖ 8). Kdo má externě přístup k osobním údajům – např. orgány státní správy, advokátní kancelář, účetní firma, správce webu, CRM systémy, hostingové společnosti.

Vliv GDPR na dohledatelnost webu na Googlu. 🌎

Jelikož Googlu záleží na návštěvnících a ochraně jejich osobních údajů, tak...

od 1. 1. 2022 přikládá mnohem větší váhu správnosti legislativy GDPR na webu.

Což má za následek, že weby plnící legislativu:

Upřednostňuje oproti webům, které tuto legislativu nesplňují❗️

To znamená, že pokud není GDPR na webových stránkách zakomponováno přesně dle legislativy, nebo pokud není na webu nasazené vůbec. S velikou pravděpodobností to významně ohrozí Vaše dlouho budované pozice ve vyhledávači. Což ve výsledku znamená jediné - Mnohem horší dohledatelnost a to se = Mnohem méně zákazníků, zakázek i případných výdělků...

Co nám hrozí za porušení GDPR legislativy
od Úřadu pro ochranu osobních údajů? ⭕️

Ze zkušenosti úřadu pro ochranu osobních údajů vyplývá, že praktiky firem doposud uplatňované při sběru souhlasu s ukládáním dat svých o uživatelích formou souborů cookies jsou mnohdy nezákonné. Z tohoto důvodu začali být kontrolní úřady spolu s novelou nového zákona mnohem aktivnější, něž kdykoliv dřív. A tato aktivita se bude v budoucnu stupňovat,

🔎 1). NEPŘÍJEMNÉ KONTROLY

❗️Opravdu Šokující informací je, že téměř 90 % všech kontrol uskutečněných v ČR, je na základě anonymního udání.

❗️Je potřeba myslet i na to, že u nás velice dobře funguje předávání informací mezi orgány státní správy, tzn. že kontrola z jednoho úřadu má za následek kontrolu z dalšího úřadu, což znamená více zbytečných problémů.

❗️Současnou situaci zhoršuje i to, že se iniciativy ohledně dodržování GDPR chopili rakouští aktivisté z NOYB, kteří vytvořili automatický program kterým po celé Evropě postupně skenují webové stránky a zjišťují, zda firmy dodržují povinnost obdržet aktivní souhlas návštěvníka. V případě, že zjistí porušení, posílají okamžitě stížnosti místním úřadům.

⛔️ 2). VYSOKÉ POKUTY

‼️ V současné chvíli bylo už nahlášeno stovky firem, z toho i spousta českých. Toto číslo každým se každým dnem neustále zvyšuje. V blízké době se také počítá s masivním nárůstem těchto hlášení. Na další tuzemské i zahraniční společnosti tak může nově padnout obvinění kvůli zpřísňující se legislativě.

GDPR 1 vs GDPR 2

Kompletní informace o tom, co vše se vlastně s novým GDPR nařízením oproti původnímu změnilo

Jednoduchým porovnáním jednotlivých bodů v GDPR srovnání snadno zjistíte, co vše se v nové legislativě oproti té původní změnilo. Porovnání docílíte tak, že si přečtete nejprve bod č.1). ve sloupci se starým GDPR 1 - platným do 31.12.2022 a následně ho porovnáte s bodem č.1). aktuálního GDPR 2 - platným od 1.1.2022, atd. až do bodu č 8.

STARÉ

Platné do 31.12.2022

§ GDPR 1 JIŽ NEPLATNÉ
 • 1). GDPR nebylo povinné pro webové stránky,
  které nepracovaly s cookies.

 • 2). Návštěvník neměl možnost výběru,
  jaké osobní údaje o něm web bude ukládat.
  Cookie lišta ho pouze informovala o tom,
  že si web ukládá osobní údaje o návštěvníkovi webu.

 • 3). Audit cookies nebyl potřeba.

 • 4). Web automaticky ukládal všechny typy
  cookies - (technické, analytické a marketingové),
  bez souhlasu návštěvníka

 • 5). Lišta cookies musela obsahovat:
  1 výběrové tlačítko (např. přijmout vše).
  Nemusela obsahovat typy cookies použité na webu.
  Musela odkazovat na PDF soubor s GDPR dokumentem.

 • 6). Technické nastavení cookie lišty
  nebylo nutné. Cookies lišta pouze informovala o tom,
  že web zpracovává osobní údaje návštěvníka.

 • 7). Dokument GDPR informoval:
  O tom s jakými osobními údaji se pracuje
  z kontaktního formuláře na webu.
  O nakládání s osobními údaji návštěvníků webu
  a době jejich uchování.
  O právech návštěvníka webu z hlediska
  zpracování jeho osobních údajů.
  O kontaktních údajích pověřence pro
  ochranu osobních údajů dané firmy.
  O cookies

 • 8). Google neupřednostňoval weby
  plnící legislativu GDPR.
AKTUÁLNÍ

Platné od 1.1.2022

§ GDPR 2 PLATNÉ
 • 1). GDPR je povinné pro všechny majitele
  webových stránek
  , bez výjimky.

 • 2). Ano návštěvník má možnost výběru,
  jaké osobní údaje o něm web bude ukládat
  a dokonce může nesouhlasit s ukládáním
  svých osobních údajů
  .

 • 3). Nově je povinný, protože typy cookies,
  se kterými web pracuje, se musí uvést v GDPR
  dokumentu. GDPR specialista analyzuje,
  s jakými typy cookies web pracuje.

 • 4). Dle nové legislativy smí web ukládat
  soubory cookies pouze s aktivním
  souhlasem návštěvníka
  .

 • 5). Lišta cookies:
  Musí obsahovat 3 výběrová tlačítka
  (např. detailní nastavení, zamítnout a přijmout).
  Musí obsahovat typy cookies použité na webu.
  Musí odkazovat na PDF soubor s GDPR dokumentem.

 • 6). Technickým nastavením cookie lišty,
  je nutné nově zajistit
  :
  Analytické nástroje se nesmí spustit
  bez souhlasu návštěvníka.
 • Musí umožnit návštěvníkovi prohlížet si
  stránky bez toho, aniž by musel s cookie lištou
  pracovat.
 • Návštěvník musí mít možnost po odkliknutí
  cookie lišty kdykoliv se k ní vrátit a mít možnost
  změnit svůj předchozí souhlas či nesouhlas.

 • 7). Stejné jako u GDPR 1 + navíc:
  O nástrojích, které web využívá
  (např. Google Analytics).
  O obchodních sděleních – zda majitel webu
  posílá hromadná sdělení klientům
  a pomocí jakého nástroje.
  O tom, kdo má externě přístup k osobním údajům
  (např. orgány státní správy, advokátní kancelář,
  účetní firma, správce webu, CRM systémy,
  hostingové společnosti).

 • 8). Google nově upřednostňuje weby
  plnící legislativu GDPR oproti webům,
  které legislativu nesplňují
  .

Jde vám z toho všeho hlava kolem? 🤯

Ani se Vám nedivím... novinky ohledně zákonů a obzvlášť těch evropských jsou často oříškem i pro ostřílené právníky

Ale nezoufejte...

Vše ohledně nové GDPR legislativy na Vašich webových stránkách mohu kompletně zajistit za Vás! 🤝

A nejen to:

ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ! Protože za malou chvilku ode mě dostanete hodnotu, služby a možnosti, které:

1). Rozhodně! NIKDE JINDE JEN TAK NENAJDETE...

2). Jaké Vám zároveň už NIKDO JINÝ JEN TAK, NIKDY NENABÍDNE...

A o to se s Vámi klidně vsadím...

Nejde totiž jen o samotné GDPR, jehož splnění a správnost Vám ušetří nemalé výdaje na případných pokutách a sankcích, ale především o to, že jsem Vám k němu schopný poskytnout služby, které Vás doslova donutí přemýšlet... MŮŽETE SI BÝT JISTÍ, ŽE: POKUD MÉ SLUŽBY JEDNOU VYUŽIJETE A ZAČNEME VZÁJEMNĚ SPOLUPRACOVAT:

Budete přemýšlet už pořád a to především o tom: Jakto, že Vám i ostatní nedají takový servis jako Vám mohu dát, já když už jim za jejich služby platíte?

Což možná povede k tomu, že přehodnotíte všechny své spolupráce, které jste doposud uzavřeli a začnete za své vynaložené peníze požadovat úplně jiný servis a hodnotu výsledných služeb.

OVŠEM POZOR! Moje nabídka, je časově i množstevně velice, velice omezená. Platná pouze následujících 48h a speciálně určená pouze těm, kteří se umí rozhodovat rychle. Jakmile čas vyprší, nebude už pro Vás možné ji získat a to ani kdyby jste za ni byli ochotni nabídnout její původní hodnotu. Proto vás ještě jednou prosím, abyste četli pozorně...

POJĎME SE NA TO TEDY SPOLEČNĚ PODÍVAT

CO VŠE tedy ODE MĚ MŮŽETE v následujících 48 hodinách ZÍSKAT?

1). Naprostou samozřejmostí, je služba: GDPR 2 web Ready

Tento bod je zkrátka naprostým základem: GDPR 2 web ready řeší všechny výše uvedené body ohledně nové legislativy a to kompletní realizací mou osobou. Vše je pečlivě zpracováno ve spolupráci s právníky a odborníky na GDPR problematiku. Pro Vaše webové stránky tak zajistím komplet, který bude ve spolupráci s odborníky na danou problematiku ušitý Vašim stránkám přímo na míru. Díky tomu se vyhnete zbytečným problémům ze strany úřadů, ale případným pokutám, což je taky smyslem a hlavní podstatou těchto webových stránek.

Co vše tato služba obsahuje?

✓ Cookie audit, provedený GDPR specialistou. ✓ GDPR dokument vytvořený právníkem
na míru vašim webovým stránkám. ✓ Vše bude vytvořeno do 1 měsíce
od podepsání smlouvy. ✓ Kompletní a správné nastavení cookie lišty,
dle nové legislativy. ✓ Profesionální nasazení GDPR
na vaše webové stránky.

Ale to ani zdaleka není vše... To nejlepší totiž právě přichází: 💣

2). + Kompletní REDESIGN vašich WEBOVÝCH STRÁNEK zcela ZDARMA!!! 💻

Ano opravdu slyšíte správně... Nejedná se ani o žádný laciný trik, který má za cíl pouhé udržení Vaší pozornost, ani o žádnou polovičatou službu, která má za cíl Vás o něčem přesvědčit.

V mém případě, se jedná o naprosto plnohodnotnou, profesionální službu s vysokou přidanou hodnotou, kterou jsem pro Vás ochotný udělat, proto, aby se Váš byznys v internetovém prostředí posunul o pořádný kus dál. Služba, jako taková by Vás v případě, že by jste chtěli svůj web nechat profesionálně graficky předělat vyšla na něco mezi 20 - 30,000 Kč. V případě, kdy by jste chtěli ze svého starého webu, nechat udělat web kompletně nový pak ani nemluvě... V tu chvíli bychom se totiž bavili o cenách od 40,000 Kč a výš, za opravdu profesionální služby. Pokud navíc patříte mezi ty, kteří si namlouvají, že je naprosto nepodstatné, jak jejich web ve skutečnosti vypadá, potom by jste měli od této chvíle poslouchat obzvláště pozorně.

Svět se bohužel mění a to ať se nám to líbí, nebo s tím třeba nesouhlasíme...

Je to zkrátka posun, který nikdo z nás nedokáže zastavit. Pokud to vše ovšem chceme z hlediska našeho byznysu na internetu i v budoucnu přežít a k tomu všemu být ještě navíc opravdu úspěšní. Je zapotřebí se tomu velice rychle přizpůsobit. Jakékoliv zaváhání má v dnešní neuvěřitelně rychle se vyvíjející době, ve které se pravidla a to obzvláště ta ohledně internetu mění v podstatě každým dnem obrovské důsledky na to, zda bude Váš web i nadále viditelný a na jakých pozicích se bude ve vyhledávačích zobrazovat.

Platí zde jediná naprosto NEMILOSRDNÁ ROVNICE: jste vidět, EXISTUJETE a prosperujete. nejste vidět, zkrátka NEEXISTUJETE a neprosperujete...

Nezáleží na tom, kolik doporučení aktuálně máte nebo nemáte. Nezálezí ani na tom, jak moc se daří Vašemu podnikání v současné době... Dříve či později bude každý vyhledávat služby přes internet. Ostatně, už ani věrnost zákazníků současných není a už nikdy nebude taková, jako tomu bylo dřív ve světě offline. Na tom, kolik zákazníků máte právě teď proto už ani tak moc nezáleží. Vše se mění...

Dříve, či později, to tak zkrátka nebude: Vše bude jinak, vše se rychle změní...

Jakožto podnikatel se musíte snažit dívat daleko do budoucnosti a už teď přemýšlet nad tím, jak lidé v nejbližší době nakupovat budou. Internet to vše naprosto změnil. Vaši součástí zákazníci dříve či později zmizí a pokud se budete soustředit jenom na ně a doufat, že to přeci nějak dopadne, tak to pro Vaše podnikání bude znamenat téměř jistý rozsudek smrti. Pokud nedokážete i v blízké době na internetu efektivně získávat zákazníky nové, může se Vám velice snadno stát, že Vám ty Vaše „ukradne“ někdo, kdo to zkrátka bude umět o trochu lépe, než Vy a to by byla škoda. Nechcete přeci dopadnout jako všemi známá NOKIA, která dříve nástup nových technologií a svou dobu naprosto zaspala.

Vždy minimálně jeden krok před ostatními... Zkrátka BUĎTE MNOHEM CHYTŘEJŠÍ!

Plně funkční web, je v dnešní době zkrátka naprosto nezbytnou součástí prezentace Vaší společnosti ve světě. A právě proto, by měl i nějak vypadat. Stejně tak jako u jídla, u kterého se říká, že jíte očima, je to i u samotné prezentace Vaší firmy. Zákazník se nejdříve dívá, potom přemýšlí a čte. První zobrazení webu, je jako první názor na člověka, kterého potkáte v životě úplně poprvé. Pokud Vám dotyčný nebude sympatický, moc velký úspěch u Vás nesklidí a s webem v dnešní době to je naprosto stejné. Redesign webových stránek a jejich přívětivé přizpůsobení nejen lidskému oku, ale i algoritmům samotných vyhledávačů, spolu s tím, aby se Vaše webové stránky správně zobrazovali na mobilních zařízeních, ze kterých už dnes lidé vyhledávají služby a nakupují mnohem více, než kdykoliv předtím tvoří opravdu naprostý základ úspěchu v dnešní době.

Co vše Vám tedy kompletní REDESIGN Vašeho webu ve výsledku vlastně přinese?

Díky kompletnímu REDESIGNU bude Váš web patřičně přizpůsobený Vašim zákazníkům, ale i algoritmům, což pomůže k jeho mnohem lepšímu zobrazování ve výsledcích vyhledávačů. POZOR! Rozhodně nepočítejte s umístěním Vašeho webu na prvních pozicích ve výsledcích vyhledávání, to je totiž zcela jiné odvětví. V tomto konkrétním případě, který Vám díky REDESIGNU Vašich webových stránek nabízím, totiž mluvím o základním a správném nastavení Vašeho webu tak, aby byl Vašimi zákazníky i vyhledávači, co možná nejlépe hodnocen. Prvních pozic můžete následně docílit například za pomocí reklamy, linkbuildingu a několika dalších metod, které však nepatří mezi služby mnou nabízené. Tyto služby stojí ve výsledku, také mnohem více úsilí, času, i peněz a jedná se o zcela jiné odvětví, které zase vyžaduje naprosté profesionály daného oboru. Ode mě získáte ten nejdůležitější základ, v hodnotě 20 - 30,000 Kč, díky kterému budou Vaše stránky zcela nové, vyhledávače je budou mnohem lépe hodnotit a které Vás budou ve výsledku perfektně reprezentovat - ZCELA ZDARMA. A to Vám zkrátka už NIKDO jiný, NIKDY NENABÍDNE...

Díky tomu a Vaší prozřetelnosti budete pro Vaše klienty zase o něco důvěryhodnější, přitažlivější a budou mít jistotu, že s Vámi mohou i v budoucnu opravdu počítat.

Pokud Vás to ani přesto všechno i nadále nezajímá, mám na Vás prosbu: nečtěte už prosím dál...

Naše spolupráce by i přes vysokou hodnotu mých služeb nedávala žádný smysl. Navíc si tak oba tak ušetříme to, co je v dnešní době tím nejcennějším - náš čas, ale i energii a zbytečná vzájemná očekávání, která by ani jeden z nás nemohl ve skutečnosti nikdy naplnit.

S tím důležitějším, což je skutečnost, že Vás Vaše současné webové stránky právě teď, ale především do budoucna připravují o zákazníky, důvěryhodnost i výdělky. Ani s tím, že Vás dříve, či později dravost dnešního podnikání, se kterým zkrátka v nejbližší době už nebudete stíhat udržet krok doslova semele, Vám již bohužel pomoci nedokážu.

Využijte zkrátka veškeré informace, které ohledně GDPR 2 najdete na těchto webových stránkách a vyhněte se díky nim alespoň nepříjemným kontrolám i případným pokutám za nedodržení nové legislativy.

I tak těm z Vás, kteří se rozhodnou nepokračovat dál přeji ve Vašem podnikání hodně štěstí a úspěchu. Skutečně si velice cením Vaší pozornosti a budu moc rád, pokud Vám tyto informace nejen pomohou, ale zároveň Vám přinesou opravdový užitek.

Pokud Vás ovšem to, jak svůj web využít na maximum naopak opravdu upřímně zajímá neváhejte prosím číst dál.

Vám totiž nejen, že pomoci mohu. Ale navíc to udělám opravdu rád...

A to především proto, že:

Máte zájem o to posunout svůj byznys zase o kousek dál, umíte rozeznat jedinečnou příležitost a navíc si nejspíš plně uvědomujete, že v dnešní době, je tato konkrétní nabídka zkrátka naprosto unikátní a výjimečná. Nové webové stránky s tak obrovskou hodnotou a ještě k tomu zcela zdarma totiž rozhodně nikde jinde jen tak nezískáte. V dnešní době se zkrátka za všechno platí. A za tyto služby se u jiných firem platí jak se tak říká: doslova „dvojnásob!“. Vy za ně ale přesto vše díky mým službám nezaplatíte ani jedinou korunu...

Jak už jsem jednou řekl: Krok za krokem pro Vás zajistím, aby Vaše stránky byli v co možná nejlepším souladu požadavků určených samotnými vyhledávači.

Díky tomu budou následně tyto vyhledávače Vaše nové webové stránky lépe hodnotit a upřednostňovat je ve svých pozicích. Vaše stránky také celkově zrychlím, aby se načítali za kratší dobu, což bude mít za následek nejen lepší hodnocení od Googlu a Seznamu, ale i to, že Vaši zákazníci nebudou na jejich načtení tak dlouho čekat. Dále je důkladně zabezpečím, přizpůsobím pro zobrazení mobilním telefonům i tabletům a poradím Vám, co vše by bylo dobré změnit, proč to je vlastně důležité i to, jak je to možné udělat.

Vaše webové stránky dostanou naprosto nový, svěží a moderní vzhled, který Vás bude dokonale reprezentovat a podíváme se společně také na klíčová slova, díky kterým lidé Vaše odvětví i Vás samotné mnohem snáze vyhledají.

Se vším Vám pomůžu, posunu Vás o pořádný kus dál a stanu se Vaším průvodcem v online světě.

Do budoucna Vám ale mohu nabídnout i mnohem víc...

Můžu pro Vás zajistit kompletní branding Vaší firmy. A to od nových vizitek, přes návrhy tiskopisů, reprezentativního loga, které bude určovat samotné DNA Vaší firmy, až po naprosté maličkosti, jako jsou návrhy razítek, díky kterým bude Vaše firma vypadat opravdu naprosto prvotřídně. V tomto případě se již ovšem jedná o nadstandardní samostatně placené služby. Chci však, aby jste měli na paměti, že i tyto služby jsem pro Vás jednoduše schopný vytvořit.

Kompletním REBRANDINGEM webu to ale ani zdaleka nekončí... Ve skutečnosti toho dostanete ještě mnohem, mnohem víc... NÁSLEDUJE:

3). Podrobný návod na REDUKCI ŠKODLIVÝCH KATALOGŮ + Výpovědní e-mail sepsaný PRÁVNÍKEM - naprosto ZDARMA! 📝

Tato na první pohled velice nenápadná služba pro Vás může mít ve výsledku mnohem vyšší hodnotu, než se Vám může na první pohled zdát a pravděpodobně Vám díky ní ušetřím nemalou částku, kterou placením zbytečných katalogů nejspíš jen každý rok vyhazujete oknem. A nejen to, nejspíš díky ní ještě více pomůžeme Vašim webovým stránkám v tom, aby se ve vyhledávačích zobrazovali na mnohem lepších místech.

Čím delší dobu totiž Vaše webové stránky existují, tím pravděpodobnější je, že jsou zapsané ve spoustě různých internetových katalogů, což by samo o sobě nebylo až tak špatné, kdyby se tyto katalogy nerozdělovali na: KATALOGY PROSPĚŠNÉ a KATALOGY VYSOCE ŠKODLIVÉ.

Největší problém se skrývá v tom, že ty prospěšné Vašemu webu opravdu pomáhají v tom, aby se Váš web ve vyhledávačích zobrazoval na vyšších pozicích, zatímco ty škodlivé tomu naopak nepomáhají vůbec. A protože je těch škodlivých, je mnohonásobně více, představují pro Vaše webové stránky také mnohonásobně větší problém. Za každý škodlivý katalog, ve kterém jsou Vaše webové stránky zapsané totiž dostanete od vyhledávačů, jako je Google či Seznam takzvaný „BAN“, který drtivě snižuje hodnotu Vašeho webu, jenž se na základě toho propadá ve výsledcích vyhledáváních na mnohem nižší příčky. To vše má za následek, že pro Vaše potenciální zákazníky zkrátka a jednoduše NEEXISTUJETE, protože nejste a ani nemůžete být dobře dohledatelní.

V drtivé většině těchto katalogů jste navíc zapsaní, aniž by jste to vůbec tušili. VÁŠ SOUHLAS K TOMU, ABYSTE V NICH BYLI VEDENI BOHUŽEL NENÍ VŮBEC ZAPOTŘEBÍ...

Tím ale celá problematika zdaleka nekončí: Jen v roce 2020 vzniklo více jak 50 škodlivých katalogů, které mají za cíl podvodně vylákat z důvěřivých podnikatelů jejich těžce vydělané peníze. Jako vedlejší, ale zásadní účinek navíc výrazně poškozují hodnotu Vašeho webu.

Zdroj: Pořad Černé ovce (ČT1) / 11. leden 2021- Po kliknutí na ikonku čt1 se Vám daný pořad otevře v novém okně.

Jak se katalogy konkrétně dělí?

Prospěšné katalogy (4%)

Poskytují kvalitní zpětný odkaz a zvyšují hodnotu webu pro vyhledávače Google a Seznam. Zároveň samotný zápis v tomto katalogu kvalitně prezentuje vaší firmu.

Neutrální katalogy (12%)

Neposkytují kvalitní zpětný odkaz a mírně snižují hodnotu webu pro vyhledávače Google a Seznam, ale zároveň samotný zápis v tomto katalogu kvalitně prezentuje vaší firmu.

škodlivé katalogy (84%)

Poskytují škodlivý zpětný odkaz a výrazně poškozují hodnotu webu pro vyhledávače Google a Seznam.

Jak vlastně poznám špatný katalog?

⛔️ Jako laik ho poznáte jen velmi těžko! Potřebovali byste zkušeného SEO Specialistu a profesionální nástroje např. Ahrefs, který důkladně zanalyzuje a vyhodnotí každý katalog z pohledu bezpečnosti zákazníka, hodnoty a důvěryhodnosti katalogů pro vyhledávače a v neposlední řadě samotné prospěšnosti zápisu v katalogu.

Ti z Vás, kteří se mnou nakonec rozhodnou spolupracovat, je však dostanou pečlivě roztříděné doslova na zlatém podnose.

Vyplatí se do katalogů vůbec investovat?

ROZHODNĚ ANO! Neboť ty prospěšné mohou Vašemu webu naopak opravdu velice pomoci... V případě vzájemné spolupráce je ode mě samozřejmě všechny získáte a to pečlivě seřazené od těch nejvýhodnějších, až po ty zcela průměrné. To zda se Vám investice do některých z nich nakonec bude dávat smys, už bude záviset zcela na Vás a na Vaší svobodné vůli.

Všech špatných katalogů se následně díky e-mailu od právníka jednoduše zbavíte!

Díky tomuto neuvěřitelně užitečnému bonusu ode mě získáte: 1). Promyšlený vzor vysoce úspěšného e-mailu od právníka, který tyto katalogy berou opravdu vážně. 2). Podrobný návod, jak zjistit v jakých katalozích jste vlastně zapsáni, díky čemuž následně získáte telefony a e-maily na většinu z nich. 3). Pokud výpověď pošlete včas předejdete tak automatickému prodloužení smlouvy, kterou nejspíš budete u některých z nich mít. 4). Zbavím se všech škodlivých a neutrálních katalogů, které si platíte, díky čemuž jednoduše ušetříte vyhozené peníze. 5). Získám mnohem vyšší pravděpodobnost vymazání zápisu své firmy z katalogu, než když se budete snažit sepsat svůj výpovědní e-mail sami. 6). Mnohem méně nevyžádaných telefonátů z těchto katalogů, které Vás neustále nahánějí proto, aby s Vámi upravili správnost zápisů o Vaší firmě.

Co vše mi BONUS ZDARMA - Redukce škodlivých katalogů ve výsledku přinese?

✓ Dokonalý přehled o všech katalozích, ve kterých je Vaše firma aktuálně zapsaná. ✓ Které z těchto katalogů jsou pro mě prospěšné a které mi škodí. ✓ Doporučení, do kterých katalogů se vyplatí investovat a do kterých nikdy ne. ✓ Doporučení, ve kterých katalozích se vyplatí být bezplatně. ✓ Do kterých katalogů zatím neinvestuji a rozhodně investovat nemám. ✓ Přehled všech link farem, které zásadně negativně ovlivňují umístění vašeho webu ve vyhledávačích. ✓ Výpovědní e-mail od právníka s důraznou žádostí o zrušení placené prezentace )v případě, že máte v některém z nežádoucích, nebo nadále nechtěných katalogů placenou prezentaci) a vymazání zápisu z katalogu.

DÍKY TOMUTO JEDINEČNÉMU BONUSU DOSTANETE DO SVÝCH RUKOU NEUVĚŘITELNĚ MOCNOU ZBRAŇ V PODOBĚ VELICE ÚČINNÝCH A OSVĚDČENÝCH NÁSTROJŮ, DÍKY KTERÝM SE ZBAVÍTE DRTIVÉ VĚTŠINY OTRAVNÝCH KATALOGŮ JEDNOU PRO VŽDY.

Ani tímhle bonusem však ještě ani zdaleka nekončíme... Připravil jsem si toho pro Vás ještě mnohem víc! Proto NÁSLEDUJE:

4). - Pomoc v podobě vytvoření Google Firmy na míru - A to také ZDARMA 📇

Abych vše uvedl hned na začátku na pravou míru založení služby MOJE FIRMA od Googlu je vždy ve všech případech ZCELA ZDARMA! - A ten kdo Vám tvrdí, že ne ten lže! V poslední době se vyrojila obrovská spousta internetových „vyčůránků“, kteří Vám nabídnou její založení a nestydí se za to požadovat i 10,000 Kč. Samozřejmě naprosto chápu, že si někdo v případě, že to udělá za Vás ve výsledku řekne o provizi. Tak to zkrátka v dnešním době chodí. Ovšem 10,000 Kč mi už přijde opravdu přehnané. Proto prosím POZOR NA „VYDŘIDUCHY“, kteří z Vás chtějí akorát vytáhnout peníze.

Pravdou je, že si svou firmu na Googlu můžete velice snadno založit i sami. Google Vás celým procesem krok za krokem provede a já Vám to opravdu doporučuji co nejdříve udělat...

Váš bezplatný firemní zápis v Google Maps toho dokáže mohem více, než si myslíte. Když je správně optimalizován, zobrazuje detailní informace o vaší firmě, spotřebitelům usnadňuje orientaci ve vaší nabídce a pomáhá jim rozhodnout se, proč zvolit právě vaši firmu.

Proč si vytvořit firemní profil na Googlu?

Váš profil zkrátka jako výkladní skříň. Zákazníci, kteří jej uvidí, si podle něj udělají první obrázek o vaší stránce. Proto ovšem nestačí mít na Googlu jen tak nějaký profil. Ten totiž může založitnaprosto kdokoli. Proto aby váš profil plnil správně své funkce, si jej musíte nejprve nárokovat a poté pečlivě přizpůsobit. Pokud je váš profil dostatečně nastavený a poskytuje naprosto všechny důležité a atraktivní informace, jsou vaše šance přesvědčit zákazníka o tom, že je zrovna Vaše firma pro něj ta pravá mnohem vyšší.

Google k tomu všemu navíc chytře řadí firemní profily podle jejich unikátnosti a kvality, což je jen jedním z dalších důvodů, proč nesprávně nastavený firemní profil zkrátka nestačí. Firemní profil Google spravovaný prostřednictvím účtu Moje firma na Googlu můžete přizpůsobit tak, aby se při vyhledávání relevantních klíčových slov dostal nad vaši konkurenci. Je proto nezbytnou součástí lokálního SEO.

Tato služba Vám toho však nabízí o mnoho víc... Co k tomu říká samotný Google? 🌎

✓ Buďte vidět na Googlu díky firemnímu profilu zdarma - Firemní profil je víc než jen místní zápis. Umožňuje vám spravovat, jak se firma prezentuje ve Vyhledávání a v Mapách Google. ✓ Díky Firemnímu profilu se můžete bez poplatků snadno spojit se zákazníky: A to i ve Vyhledávání a Mapách Google. ✓ V profilu můžete zveřejnit fotky a nabídky, kterými ukážete, čím je vaše firma jedinečná - Zákazníkům tak dáte důvod, aby si vás vždy znovu vybrali. ✓ Dáte zákazníkům více možností, jak vás oslovit - Vaši zákazníci se s vámi rádi spojí – telefonicky, zprávou nebo prostřednictvím recenze. Širší možnosti komunikace vám pomůžou rozšířit vaše podnikání. ✓ Získáte perfektní statistiky: Počet kliknutí, volání, rezervací, sledujících – podívejte se, co zákazníci dělají na vašem firemním profilu. ✓ Reagujte na hodnocení a vybudujte si důvěru zákazníků - Podle spotřebitelů jsou firmy, které reagují na recenze, 1,7krát důvěryhodnější než firmy, které nereagují (76 % oproti 46 %). ✓ Poskytujte zákazníkům aktuální informace - Máte nové fotky produktů, otevírací dobu nebo položky v nabídce? Zákazníci hledají více než místní zápis. Díky firemnímu profilu na Googlu můžete zákazníkům ukázat to nejlepší ze své firmy. ✓ Komunikujte a získejte lepší výsledky - Zákazníci mohou zanechat hodnocení a rezervovat si služby přímo v profilu. Když bude snadné s vámi obchodovat, porostou vaše prodeje. ✓ Poznejte lidi, kteří vás sledují - Sdílejte nabídku přímo s těmi, kdo vás sledují. Ukažte jim, že si ceníte jejich věrnosti, a zajistěte, aby se k vám vraceli. ✓ Objevte, co je nejlepší pro vaše zákazníky - Podívejte se do zákulisí a zjistěte, jak zákazníci hledají vaši firmu a jak s ní komunikují.

Ode mě získáte díky případné spolupráci vytvoření nového, či úpravu Vašeho již založeného profilu od Google Moje Firma, jako bonus ZCELA ZDARMA. A to včetně profesionálního nastavení profilu a veškerých doporučení, pro jeho následnou bezproblémovou správu...

A tím se už pomalu ale jistě blížíme do finále: Na úplný závěr Vám představím svou poslední a zároveň také nejdůležitější službu s obrovskou přidanou hodnotou, která vše kolem Vašeho webu posune zase o pořádný kus dál... NÁSLEDUJE:

5). + TOP SERVIS a zároveň má pro Vás největší přidaná hodnota: Každoměsíční PROFESIONÁLNÍ SPRÁVA A ZABEZPEČENÍ Vašeho WEBU. 🔐

O nové webové stránky, které pro Vás vytvořím, se následně také plnohodnotně postarám. Nebojte se, jejich dokončením to pro mě zdaleka nekončí. Rozhodně Vás nehodím do řeky, aby jste se naučili plavat - Já Vás v tom nenechám!

I nadále se budu zajišťovat jejich hladké a bezchybné fungování, důkladné zabezpečení i všechny nezbytné aktualizace, které jsou v dnešní době každý měsíc nezbytné proto, aby Váš web zůstával neustále na špičkové úrovni.

Čas od času doplním na web fotografie, texty a další věci, které si budete přát.

Budu za Vás sledovat aktuální trendy proto, aby Vaše stránky drželi krok s dobou a vyhledávače je neustále dobře hodnotili, což napomůže především tomu, aby se váš web lépe zobrazoval.

Postarám se i o kvalitní webhosting, díky němuž bude Vaše stránky zase o něco rychlejší a tím pádem i mnohem efektivnější.

Když to bude třeba: Upřímně Vám doporučím, co by se na stránkách dalo zlepšit proto, aby pro Vás nebyli jen pouhou webovou vizitkou, která vám nic nepřináší, ale naopak prodejním nástrojem, který je opravdu efektivní.

To, co zapotřebí nebude, Vám naopak smysluplně vysvětlím a s velkou pravděpodobností Vám tím také ušetřím nemalé peníze.

Případné vnější úpravy webu a jeho vzhledu pro Vás provedu vždy 1x měsíčně v rámci jedné pracovní hodiny ZDARMA. Ovšem v případě opravdové naléhavosti, nebo například větší časové náročnosti, je individuální dohoda samozřejmě vždy možná.

Proto, aby byl Vaše stránky neustále v bezpečí, pro Vás budu pečlivě zálohovat veškerá data ohledně Vašeho webu a to 4x týdně, půl roku zpětně! Takže budu moci velice rychle reagovat a zprovoznit Váš web v případě jeho napadení, nebo jakékoliv jiné poruchy, která by zapříčinila jeho spadnutí a nemožnost zobrazení.

Jako naprostou samozřejmost pro Vás budu pravidelně provádět všechny aktualizace vnitřních částí webu i jeho nástrojů. A to 1x týdně, takže bude mít své stránky vždy naprosto aktuální…

To vše ohledně následné správy Vašeho nového webu za jednu malou částku / Měsíčně

Tato měsíční částka je následně použita především na: Zaplacení opravdu kvalitních hostingových služeb, Pořízení SSL Certifikátu nezbytně nutného pro správné zabezpečení a šifrování obsahu Vašeho webu, Cloudového úložiště, které bude sloužit k bezpečnému uchování pravidelných záloh. A v neposlední řadě také k zakoupení několika pluginů, potřebných pro správné fungování webových stránek jako celku. Zbytek z této částky bude použit jako finanční odměna za mnou odvedenou práci.

A to je ode mě v tuto chvíli už vše, co Vám mohu, jakožto komplet v současné chvíli poskytnout. Řeknu Vám upřímně:

Všichni mí přátelé i kolegové z oboru, kterým jsem tuto nabídku představil před Vámi mi do jednoho, řekli, že jsem blázen, když nabízím, tolik hodnoty za: Ve výsledku tak směšně málo peněz.

A asi mají pravdu...

Jenomže já si za tím vším zkrátka a jednoduše stojím... Věnovat svým klientům mnohem víc, než dostanou za stejnou cenu kdekoliv jinde mi prostě dává opravdový smysl.

A kolik, že Vás to všechno vlastně bude stát?

Mnohem méně, než si nejspíš myslíte...

Ve skutečnosti totiž zaplatíte jednu ve výsledku opravdu směšnou JEDNORÁZOVOU částku za výše uvedené služby v porovnání s nesrovnatelnou hodnotou, kterou Vám to vše ve výsledku přinese + následně KAŽDÝ MĚSÍC jednu opravdu malou částku za profesionální správu Vašeho nového webu.

Nezapomeňte: Tato nabídka platí pouze následujících 48 hodin

A tady je cena

OMEZENÉ

GDPR 2 web Ready + BONUSY

20,000 Kč 60,000 Kč s DPH
+ 1489 Kč / Měsíčně za profesionální správu
a kvalitní zabezpečení Vašeho webu.
 • Samotné GDPR 2
 • ✓ Cookie audit, provedený GDPR specialistou.
 • ✓ GDPR dokument vytvořený právníkem
  na míru vašim webovým stránkám.
 • ✓ Vše bude vytvořeno do 1 měsíce
  od podepsání smlouvy.
 • ✓ Kompletní a správné nastavení cookie lišty,
  dle nové legislativy.
 • ✓ Profesionální nasazení GDPR
  na vaše webové stránky.
 • +
 • Redesign webu
 • ✓ Kompletní redesign vašich
  starých webových stránek
 • ✓ Moderní vzhled, který vás bude
  dokonale reprezentovat
 • ✓SSL certifikát pro zabezpečení webu
 • +
 • Optimalizace škodlivých katalogů
 • ✓ Kompletní návod jak odhalit
  v jakých škodlivých katalozích
  je vaše firma zapsána
 • ✓ Právnický dopis výpovědi
  s vysokou úspěšností.
 • ✓ Využíváme nové GDPR legislativy
 • +
 • BONUS založení Google Firmy
 • ✓ Pokud Google Firmu ještě nemáte,
  založím ji pro vás a také ji
  kompletně profesionálně nastavím.
 • ✓ Včetně všech výhod uvedených v bodě
  č. 4). o pomoci v podobě vytvoření
 • Google firmy ZDARMA.
 • +
 • Správa a zabezpečení webu
 • ✓ Po kompletním redesignu webových stránek
  následně: 1489 Kč / Měsíčně s DPH,
  za následnou správu a zabezpečení webu.
 • ✓ Včetně všech výhod uvedených v bodě
  č. 5). o správě a zabezpečení webu.

Ale POZOR, tím ještě nekončíme!

Za kvalitou své práce si natolik stojím, že vám na ni poskytnu garanci a to ne ledajakou

Za vším co jsem zde napsal si také skálo pevně stojím, proto Vám také dávám 30-ti denní záruku vrácení peněz, která je opravdu neprůstřelná!

To znamená že:

Pokud se mnou, nebo s mou prací nebudete z nějakého důvodu maximálně spokojeni. Bez jakýchkoliv otázek Vám beze zbytku vrátím všechny vaše peníze.

Na to vám dávám své slovo... 🤝

Jak je možné, že Vám mohu nabídnout takto výhodnou nabídku?

Není za tím nějaký háček?

Je to v celku jednoduché... Pracuji sám na sebe, tudíž mám naprosto volné ruce. Rozhodl jsem se svým zákazníkům předávat hodnotu, kterou nikde jinde nedostanou a vybudovat tak skálopevné dlouhodobě trvající vztahy v nichž budou obě strany vždy maximálně spokojené.

Díky tomu, že mi nikdo nesvazuje ruce si mohu své klienty pečlivě vybírat, tak, abychom si vzájemně opravdu rozuměli. Nikdo totiž nechce spolupracovat s někým, kdo mu lidsky, nebo profesně nesedí.

Díky svým dosavadním zkušenostem naprosto přesně vím, čeho jsem schopen a co si mohu dovolit nabídnout.

Pracoval jsem pro společnosti zabývající se tvorbou webů, marketingem a grafikou, ale poslední dobou jsem čím dál tím více cítil, že bych to chtěl vše dělat jinak. Mnohem lépe. Proto jsem se rozhodl pracovat sám na sebe vytvořit si portfolio několika desítek klientů o které se budu osobně starat.

Jsem zvyklý pracovat pečlivě, velice efektivně a především precizně, což můžete vidět i na kvalitě informací ohledně aktuální novely zákona o GDPR, které jsem si pro vás na těchto jednoduchých webových stránkách připravil.

Proč byste měli chtít spolupracovat právě se mnou?

A co vám to ve výsledku vlastně vše přinese?

Převezmu kompletní tíhu a starosti ohledně Vašich webových stránek na svá bedra.

Stejně tak, jako jste vy profesionálem ve svém oboru, jsem jím v tom svém i já. A řekněme si upřímně:Kdo jiný než ten, kdo tomu opravdu rozumí by se měl starat o to, co je pro vás opravdu důležité?

Mým hlavním cílem je budovat opravdu dlouhodobé, prospěšné a smysluplné vztahy, ve kterých bude o mé klienty postaráno v ždy s maximální možnou péčí.

Nejen, že pro Vás udělám něco, co pro Vás nikdo jiný neudělá v podobě vytvoření kompletně nového webu zcela zdarma spolu s poskytnutím služeb, o kterých si u jiných budete moci nechat jen zdát.

Já se navíc ještě...

Komplexně se postarám o vaše webové stránky a to od jejich zabezpečení, aktualizací, a sledování nejnovějších trendů, díky čemuž se budete moci plně soustředit na svůj byznys a starosti ohledně webu budete moci konečně hodit za hlavu.

Se mnou získáte spolehlivého partnera ohledně správy webu, na kterého se budete moci kdykoliv obrátit, spolehnout a jehož posláním bude Vaše opravdová spokojenost.

I z tohoto důvodu je má kapacita předem, velmi omezená, neboť jsem osobně schopen postarat se pouze o několik desítek potenciálních zákazníků.

Proto jakmile se tato kapacita dříve či později naplní, nebude již více v mých silách přijmout další potenciální zájemce, neboť se budu již pně věnovat těm současným.

A jak už jsem říkal...

Za vším co jsem zde napsal si také skálo pevně stojím, proto Vám také dávám 30-ti denní záruku vrácení peněz, která je opravdu neprůstřelná!

Pokud se mnou, nebo s mou prací nebudete z nějakého důvodu maximálně spokojeni. Bez jakýchkoliv otázek vám beze zbytku vrátím všechny vaše peníze.

Na to vám dávám své slovo... 🤝

V případě, že Vás moje služby opravdu zaujali, neváhejte prosím udělat další krok a rezervujte si svůj termín, kdy se s Vámi osobně spojím…

Jak už jsem říkal tato nabídka je opravdu unikátní, časově omezená a nikdy v budoucnu se již pro vás nebude opakovat...

Vaší firmě jsem v oblasti webů ochoten věnovat maximální úsilí a péči proto, abych Vás v tomto odvětví posunul o pořádný kus dále.

A proto že do toho sám vložím velikou spoustu úsilí, času a energie, chci to vše věnovat pouze těm z Vás, kteří jsou rozhodní, dokáží rozpoznat jedinečnou příležitost, umí se rychle rozhodovat a nebojí se jít do akce, tudíž jsou nastavení stejně tak, jako jsem já.

Pokud tomu tak není, naše spolupráce by neměla nejmenší smysl...

Ti, kteří mají o vzájemnou spolupráci opravdový zájem prosím: Klikněte na tlačítko níže - REZERVOVAT TERMÍN. Já se s Vámi brzy osobně spojím a uvidíme, zda se k sobě vzájemně hodíme natolik, aby naše spolupráce dávala ve výsledku opravdový smysl.

👇

Těm z Vás, kteří mé služby nakonec nevyužijí, i přesto velice děkuji za Vaši pozornost a přeji Vám ve Vašem podnikání i ve všem, co děláte hodně štěstí a úspěchu.

P.S: Opravdu si Vážím toho, že jste mi věnovali svou pozornost: Jak už jsem slíbil veškeré informace uvedené na těchto stránkách můžete využít k tomu, abyste GDPR legislativu na svých webových stránkách, měli v naprostém pořádku a vyhnuli se díky tomu případným nepříjemnostem a nepříjemným pokutám. 🎁